< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 9
  • >Nederlands Woordenboek - 9
Your search query: abject
Found: 9
 
1. abject
laag gemeen infaam doortrapt verworpen gewetenloos verachtelijk verwerpelijk
2. afkeurenswaardig
lelijk abject kwalijk blamabel laakbaar berispelijk verwerpelijk lakenswaardig onverantwoordelijk
3. infaam
laag vuil snood abject gemeen eerloos ergerlijk laaghartig schandalig schandelijk aanstotelijk
4. laag
laf min diep fout vals veil vuig etage klein abject gebrek gemeen gering miniem nietig onedel slecht eerloos ignobel misslag nederig servie
5. minderwaardig
3 letters min 4 letters laag vals vuig vuil 6 letters abject gemeen gering 8 letters ordinair 9 letters inferieur 10 letters laaghartig laa
6. schandalig
in hoge mate ergerlijk erg zeer aanstootgevend zeer ergerlijk abject infaam misdadig ergerlijk lasterlijk aanstotelijk godvergeten schandel
7. schandelijk
bar erg min laag zeer snood abject aldoor gemeen infaam odieus slecht eerloos honteus gruwelijk infamant onterend schendig zedeloos blamere
8. verachtelijk
min abject inferieur minnetjes onwaardig erbarmelijk verfoeilijk minderwaardig
9. vuil
…lat prut slijk smet vals vies vuig 5 letters gorig lelijk nijdig 6 letters abject derrie gemeen gortig infaam modder morsig mottig onrein sl
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0