< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 16
  • >Nederlands Woordenboek - 16
Your search query: aangezien
Found: 16
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. aangezien
nu daar dewijl omdat terwijl doordat vermits naardien
2. aangezien of gehouden worden voor
doorgaan
3. bijwoord
…d waarvoor waarempel wellicht zodoende weleens zojuist zoverre, 9 letters: aangezien achteraan, achtereen achteruit adverbium andermaal bove
4. daar
…r costi dewijl ginds omdat aldaar ginder terwijl vermits doordien overmits aangezien
5. daar waargenomen
aangezien
6. dewijl
wijl daar poos wijle omdat terwijl onlangs aangezien
7. in aanzien
getapt gezien aangezien
8. naardien
daar naar omdat aangezien
9. nademaal
daar omdat vermits naardien aangezien
10. nu
h.t. (Latijn) nou heden thans meteen vandaag terstond aangezien momenteel onmiddellijk tegenwoordig ogenblikkelijk
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0