< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 11
  • >Nederlands Woordenboek - 11
Your search query: regeren
Found: 11
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. beheersen
kennen heersen regeren bedwingen domineren maitriseren
2. besturen
tomen begaan leiden mennen beheren regelen regeren bestieren dirigeren beschikken gouverneren administreren
3. domineren
de overhand hebben in de hand hebben heersen regeren overzien beheersen bestrijken prevaleren controleren overheersen tiranniseren
4. gezag uitoefenen
heersen regeren besturen
5. heerschappij voeren
heersen regeren besturen
6. heersen
regeren besturen gebieden domineren
7. het bewind voeren
regeren
8. leiden
mennen voeren bepalen brengen loodsen regeren richten meenemen aanvoeren dirigeren bestuderen
9. regeren
leiden heersen besturen bedwingen gouverneren
10. regeren over
besturen
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0