< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 10
  • >Nederlands Woordenboek - 10
Your search query: volzin
Found: 10
 
1. deel van een volzin
zinsnede
2. deel van volzin
zinsnede
3. frase
zin wijze van spreken volzin zinsnede spreekwijs uitspraak uitdrukking
4. muzikale volzin
periode
5. nietszeggende volzin
frase
6. periode
era tijd duur eeuw fase jaar trek vlaag cyclus omloop volzin episode passage stadium termijn tijdvak seizoen tijdperk interval omlooptijd t
7. reeks (lange - van klachten of smeekbeden)
tirade van woorden volzin litanie
8. volzin
zin frase periode
9. weglating van woorden in een volzin
ellips
10. weglating van één of meer woorden in een volzin
ellips
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0