< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 11
  • >Nederlands Woordenboek - 11
Your search query: reddeloos
Found: 11
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. hopeloos
slecht beroerd ellendig wanhopig desperaat reddeloos vervelend onhoudbaar uitzichtloos verschrikkelijk
2. onherroepelijk
beslist reddeloos definitief vaststaand irrevocabel onafwendbaar onvermijdelijk onherstelbaar onontkoombaar onveranderlijk onveranderbaar
3. onherstelbaar
kapot wanhopig incurabel reddeloos irreparabel irremediabel incompensabel onherroepelijk onverbetelijk
4. onredbaar
reddeloos
5. ontredderd
verward desolaat gehavend onthutst radeloos wanhopig reddeloos verslagen verwarrend wanordelijk
6. onverbeterlijk
streng verhard gestreng verstokt reddeloos uitstekend halsstarrig onherstelbaar
7. radeloos
perplex hopeloos wanhopig desperaat reddeloos vertwijfeld besluiteloos
8. reddeloos
ontredderd onherstelbaar
9. reddeloos gedierte
vee
10. wanhopig
ten einde raad hopeloos radeloos versaagd deseperé desperaat reddeloos onhoudbaar vertwijfeld troosteloos ontroostbaar uitzichtloos
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0