< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 10
  • >Nederlands Woordenboek - 10
Your search query: illusoir
Found: 10
 
1. bedrieglijk
los loos sluw vals quasi listig pseudo slinks geslepen geveinsd illusoir kwansuis oneerlijk arglistig knoeierig zogenaamd schijnbaar mislei
2. denkbeeldig
ideaal ideëel onecht fictief irreëel abstract illusoir virtueel imaginair ingebeeld utopisch verzonnen visionair onwerkelijk bovenzinnelijk
3. fantastisch
enorm groots fictief grillig grotesk geweldig illusoir imaginair wonderlijk onwerkelijk toverachtig futuristisch
4. gewaand
pseudo illusoir vermeend ingebeeld denkbeeldig
5. hersenschimmig
illusoir utopisch chimeriek imaginair ingebeeld chimerisch onwezenlijk chimaerisch
6. illusoir
denkbeeldig
7. misleidend
pseudo illusoir specieus oneerlijk onoprecht demagogisch bedrieglijk trouweloos schoonschijnend
8. niet werkelijk bestaand
illusoir
9. niet wezenlijk
onecht irreëel abstract illusoir onwerkelijk inessentieel
10. onwaar
mis fout loos vals onecht pseudo gelogen onjuist spurius geveinsd illusoir oneerlijk verdacht verdicht onoprecht frauduleus gefingeerd onwe
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0