< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 67
  • >Nederlands Woordenboek - 67
Your search query: mening
Found: 67
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
1. advies
tip raad wenk mening bericht consult oordeel aanraden conclusie mededeling raadgeving aanbeveling consultatie toelichting kennisgeving
2. algemeen heersende, gangbare mening
communis opinio
3. alomheersende mening
volkswil wereldopinie
4. avis
raad mening opinie bericht
5. beletten te spreken
beletten vrijuit zijn mening te zeggenmuilkorven
6. bericht
avis laak maar mare raad sein blaam brief advies mening nieuws opinie relaas tijding annonce dep├Ęche governo melding naricht rapport seintj
7. bewering
gezag these mening positum assertie stelling uitspraak assertatie verklaring verzekering voorwendsel teweegbrenging
8. de openbare mening
men opinie
9. defaitistisch
van mening zijn dat het beter is om de strijd op te gevenmoedeloos
10. denkbeeld
dunk idee plan beeld inval notie begrip mening utopie gedachte opvatting voornemen droombeeld beschouwing verbeelding voorstelling gedachte
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0