< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 19
  • >Nederlands Woordenboek - 19
Your search query: laatst
Found: 19
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. bijwoord
…raf hierbij hierin hierna hierom hierop hierzo hoogst ietwat immers kortom laatst liefst liever meteen midden minder morgen nadien nimmer om
2. dezer dagen
laatst onlangs
3. die het laatst komt
laatste
4. kuiken dat het laatst uitkomt
nestkuiken
5. laatst
pas lest recent ultiem onlangs uiterst kortelings recentelijk kortgeleden
6. laatst aangekomene
hekkensluiter
7. laatst binnengekomene
hekkensluiter
8. laatst leden
jongste
9. laatst uitgekomen kuiken
nestkuiken
10. laatstleden
ll. fil pas vorig laatst recent jongste onlangs afgelopen kortelings jongstleden
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0