< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 14
  • >Nederlands Woordenboek - 14
Your search query: ongedurig
Found: 14
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. beweeglijk
…els tierig wierig woelig bewogen (licht) orageus volubel energiek levendig ongedurig onrustig onstuimig rusteloos speelziek ontstuimig sprin
2. grillig
…k netelig onzeker hachelijk humeurig lunatiek variabel balsturig instabiel ongedurig onstabiel overladen versatief wonderlijk capricieus hys
3. hakende naar afwisseling
ongedurig
4. nerveus
bang gejaagd geladen bevreesd gefronst gevoelig onrustig gespannen ongedurig rusteloos geagiteerd opgewonden prikkelbaar zenuwachtig koorts
5. niet op zijn gemak
ongedurig rusteloos
6. ongeduldig
gejaagd haastig onrustig ongedurig rusteloos
7. ongedurig
grillig onrustig rusteloos ongestadig veranderlijk wispelturig
8. ongestadig
…zeker tijdelijk vagelijk aarzelend astatisch instabiel onbepaald onbeslist ongedurig versatiel bedenkelijk wankelbaar onbestendig veranderli
9. onrust
…ie woeling agitatie anxietas beweging hectisch ongerust spanning beroering ongedurig onstuimig opwinding rusteloos turbulent beweeglijk geag
10. onrustig
…ig gejaagd haastig jachtig ongerust rumoerig woelziek beweeglijk gespannen ongedurig onstuimig opwindend turbulent geagiteerd
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0