< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 7
  • >Nederlands Woordenboek - 7
Your search query: voorts
Found: 7
 
1. bijwoord
…ens uiteen vaneen vanuit verder veruit vooraf vooral voorbij voorin voorop voorts vrijwel waaraf waarbij waarin waarna waarom waarop waarzo
2. bovendien
en dat nog ook extra zelfs alsook daarbij tevens verder voorts wijders zomede alsmede behalve tegelijk eveneens benevens mitgaders overigen
3. daarna
dan toen alsnu later nadat alsdan daarop hierna hierop nadien verder voorts achteraf naderhand vervolgens daaropvolgend
4. dan
doch toch daarbij daarna echter immers verder voorts behalve evenwel bovendien judograad vervolgens
5. na die tijd
dan toen nadat daarna nadien verder voorts vervolgens
6. overigens
ook anders verder voorts wijders trouwens anderzijds bovendien
7. verder
meer later voort daarna overig voorts vooruit overigens buitendien vervolgens daarenboven
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0