< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 18
  • >Nederlands Woordenboek - 18
Your search query: vermelden
Found: 18
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. aanroeren
raken melden reppen gewagen treffen aanraken bespreken vermelden aanstippen behandelen
2. aanstippen
aanvoeren pointeren vermelden
3. aanvoeren
…pperen aanhalen besturen opwerpen adduceren bijbrengen inbrengen toevoeren vermelden aanbrengen adstrueren bevelvoeren mentioneren voorstell
4. bekendmaken
…nmelden berichten mededelen onthullen openbaren ruchtbaar maken, verklaren vermelden aanbrengen adverteren afkondigen annonceren declareren
5. berichten
laten weten melden mededelen refereren relateren vermelden annonceren aankondigen verwittigen boodschappen
6. beschrijven
spreken over tekenen typeren afbeelden bespreken schrijven vermelden vertellen behandelen schilderen kenschetsen omschrijven afschilderen k
7. mededelen
…en blijken houden kennen melden zeggen rekenen beseffen verstaan berichten vermelden vertellen waarnemen bekendmaken kennisgeven laten blijk
8. melding maken van
noemen gewagen berichten vermelden mentioneren
9. memoreren
optekenen vermelden aanstippen
10. mentioneren
vermelden
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0