< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 15
  • >Nederlands Woordenboek - 15
Your search query: klerk
Found: 15
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. ambtenaar
klerk peiler commies notaris palatijn rechter resident ontvanger controleur gouverneur inspecteur deurwaarder referendaris administrateur
2. beroep
…letters: abdis appèl baboe baker clown deken drost etser heier imker jager klerk lakei loods loper pater pedel prior rabbi reder spion waard
3. beëdigd getuige
klerk
4. boekhouder
klerk pennenlikker
5. commies
klerk douanier ambtenaar tolbeambte kantoorbediende
6. employé
klerk beambte dienaar arbeider bediende werknemer
7. inlandse klerk of schrijver
magang djoeroetoelis
8. kantoorbediende
klerk loper typist employé schrijver boekhouder pennenlikker functionaris kantoorklerk correspondent
9. kantoorschrijver
klerk
10. klerk
commies pennist schrijver pennenlikker
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0