< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 4
  • >Nederlands Woordenboek - 4
Your search query: vooralsnog
Found: 4
 
1. bijwoord
…ertijd toentertijd tussendeks tussendoor tussentijds vanwaaruit vervolgens vooralsnog waarachter waarbinnen waarbuiten waardiglijk waarneven
2. eerst
…s primo vooraf premier primair tevoren vooraan vroeger vooreerst voorlopig vooralsnog voorshands aanvankelijk rangtelwoord oorspronkelijk
3. op dit ogenblik
ht nu nog heden thans momenteel vooralsnog tegenwoordig
4. voorlopig
…provisoir temporeel vooreerst interimair tussentijds voorshands preventief vooralsnog kortstondig preparatoir tussentijds voorbijgaand vrijb
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0