< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 10
  • >Nederlands Woordenboek - 10
Your search query: veeleer
Found: 10
 
1. bijwoord
…ge terecht terneer tevoren uiterst vandaan vandaar vandoor vanwaar vanzelf veeleer vooraan vooruit vroeger andersom desnoods helemaal ondere
2. eender
id it dito idem egaal gelijk evenzo veeleer dezelfde identiek hetzelfde
3. eerder
eer meer supra liever eertijds tevoren veeleer vroeger voorheen
4. in hogere mate
meer veeleer
5. liever
eer pro eerder weleer veeleer veelmeer integendeel verkieselijker waarschijnlijker
6. meer
…. plas plus poel lake lago etang vaker bekken boezem lagune verder meertje veeleer binnenzee waterbekken watervlakte waarschijnlijker
7. veeleer
meer eerder liever
8. voegwoord
… 7 letters alsmede behalve doordat evenals hoezeer oftewel tenware vandaar veeleer vermits voordat wanneer 8,letters alhoewel alvorens bijal
9. waarschijnlijk
mogelijk veeleer probabel apparent blijkbaar denkbaar denkelijk wellicht plausibel aannemelijk vermoedelijk stochastisch geloofwaardig
10. waarschijnlijker
eer eerder veeleer
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0