< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 15
  • >Nederlands Woordenboek - 15
Your search query: zinloos
Found: 15
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. ijdel
loos prat koket ledig onnut groots louter mondain zinloos vergeefs verwaand nutteloos parmantig praalziek pronkziek behaagziek tevergeefs v
2. ledig
…hol iel los vrij leeg lens loos open voos flets mager wepel vacant onbezet zinloos onbelast ongevuld onbeladen onbewoond onvervuld nietsdoen
3. nietszeggend
hol ijdel leeg stom flauw ledig banaal zinloos zwijgend zinledig alledaags waardeloos onbeduidend
4. nutteloos
lek wan ijdel braak onnut slecht zinloos nadelig onnodig zinloos doelloos nodeloos onnuttig vergeefs verkeerd verloren overbodig ondienstig
5. onnodig
ijdel misbaar zinloos nodeloos nutteloos overbodig irrelevant ondienstig overtollig onbruikbaar schaapachtig
6. speels
mal wulps dartel losjes ludiek luchtig tochtig zinloos beweeglijk lichtmis speelziek stoeiziek wellustig weelderig lichtekooi onbeheerst sp
7. tevergeefs
ijdel ledig onnut tjoema zuiver zinloos vergeefs nutteloos krachteloos vergankelijk vruchteloos pronkzuchtig resultaatloos
8. vroom
ijdel flink bigot kerks pieus dapper devoot heilig gelovig zinloos deugdzaam godgezind religieus stichtend godvrezend christelijk stichteli
9. zinloos
gek ijdel leeg dwaas inaan inept onnodig nodeloos onnuttig zinledig nutteloos betekenisvol
10. zinloos gebazel
klets larie ramram nonsens kletskoek lariekoek
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0