< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 10
  • >Nederlands Woordenboek - 10
Your search query: overtuigend
Found: 10
 
1. beslissend
…ndig afdoende decisief decisoir wezenlijk definitief doorslaand peremptoir overtuigend peremptorisch doorslaggevend
2. genoegzaam
goed afdoend krachtig suffisant voldoende toereikend overtuigend
3. gewichtig
…lijk pregnant relevant voornaam beduidend belangrijk important aanzienlijk overtuigend zelfvoldaan
4. nadrukkelijk
…ecifiek stringent vigoureus emphatisch expressief pontificaal instantelijk overtuigend uitdrukkelijk geprononceerd voorbedachtelijk
5. overredend
persuasief overtuigend
6. overtuigend
zinrijk bewezen pregnant gewichtig doorslaand persuasief vaststaand welsprekend onomstotelijk
7. scherp geformuleerd
zinrijk pregnant gewichtig kernachtig overtuigend
8. steekhoudend
juist afdoend degelijk logisch krachtig deugdelijk aannemelijk overtuigend
9. uitgesproken
groot bitter afdoend bepaald positief gewoonweg definitief doorslaand overtuigend geprononceerd onbetwistbaar
10. zinvol
…rijk dienstig pregnant redelijk gewichtig behulpzaam gedienstig verstandig overtuigend toepasselijk
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0