< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 29
  • >Nederlands Woordenboek - 29
Your search query: bezieling
Found: 29
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. aanblazing
ingeving aanblazer aspiratie bezieling inspiratie aanwakkering
2. aandrift
elan ijver lust vuur animo drang drift gevoel impuls instinct bezieling opwekking opwelling stimulans verlangen bevlieging aansporing harts
3. aanmoediging
sa ajo toe tsa allo kopop komaan troost welaan prikkel(ing) vooruit bezieling opwekking stimulans aandrijving aansporing instigatie spoorsl
4. animo
fut zin elan ijver lust trek geest vraag bezieling geestdrift
5. animus
geest bezieling wilsstreven
6. begeestering
bezieling geestdrift
7. bezieling
adem elan last lust vier (Zuid Nederland) vuur animo drang gloed verve animus impuls pathos neiging aandrift animatie ingeving instinct ove
8. dichtvuur
dichterlijke bezieling
9. drang
…puls neiging pressie stuwing aandrang aandrift instinct streving aspiratie bezieling opwelling opzwelling
10. elan
vuur animo gloed verve aanloop energie reserve aandrift bezieling opwelling geestdrift stuwkracht bezieldheid
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0