< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 39
  • >Nederlands Woordenboek - 39
Your search query: ongewoon
Found: 39
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
1. aandachtig
alert attent ernstig rijpelijk ongewoon waakzaam dilligent oplettend opmerkzaam zorgvuldig nauwlettend belangstellend geconcentreerd
2. abnormaal
gek anders vreemd pervers ongewoon afwijkend zonderling buitengewoon onnatuurlijk uitzonderlijk tegennatuurlijk
3. afwijkend
deviant aberrant ongewoon verkeerd abnormaal deviatief alternatief buitenissig onregelmatig uiteenlopend verschillend ongebruikelijk
4. apart
los raar alleen vreemd bepaald ongewoon speciaal terzijde bijzonder zeldzaam exclusief origineel opvallend geïsoleerd afgezonderd afzonderl
5. bizar
gek barok apart absurd nukkig vreemd curieus grillig grotesk typisch ongewoon afwijkend bijzonder opwindend excentriek wonderlijk zonderlin
6. buitengewoon
…ders extreem mirakel uiterst brandend bijzonder mirakels ongekend ongemeen ongewoon overgoed speciaal zeldzaam kolossaal ongehoord ontzaglij
7. buitenissig
bizar vreemd ongewoon afwijkend excentriek zonderling
8. eigenaardig
gek raar vreemd typisch bijzonder ongewoon opvallend origineel singulier specifiek kenmerkend opmerkelijk zonderling merkwaardig particulie
9. ernstig
… ernstig gemeend kritiek oprecht penibel serieus waardig bezadigd degelijk ongewoon moeilijk peinzend plechtig bezadigd grovelijk ingetogen
10. exclusief
chic excl apart elitair besloten bijzonder ongemeen ongewoon speciaal afgesloten uitsluitend afgescheiden uitgezonderd
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0