< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 11
  • >Nederlands Woordenboek - 11
Your search query: ergo
Found: 11
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. aldus
zo dus ita alzo ergo zozeer evenzeer zodoende
2. bijgevolg
dus alzo ergo aldus igitur daarom derhalve uiteraard
3. bijwoord
… ver wat weg wel 4 letters: alom alzo best bijna daar door eens eraf erbij ergo erin erna erom erop evel even haar heel heen hier idem item
4. daarom
des dus alzo dies ergo wegens deswege vandaar bijgevolg derhalve mitsdien dierhalve desondanks gevolgelijk diensvolgens dientengevolge dien
5. daartoe
ergo ( Latijn) daarom
6. derhalve
des dus dies ergo daarom igitur deswege vandaar bijgevolg daardoor mitsdien
7. des
dus ergo leven daarom drukte plezier
8. dies
dag des ergo daarom derhalve
9. dus
zo des ita alzo dies ergo aldus daarom igitur bijgevolg derhalve
10. ik denk dus ik ben
cogito ergo sum
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0