< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 23
  • >Nederlands Woordenboek - 23
Your search query: overeenkomstig
Found: 23
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. adequaat
juist gepast passend geschikt voldoende stringent gelijkwaardig overeenkomstig overeenstemmend
2. analoog
conform parallel gelijksoortig vergelijkbaar overeenkomend overeenkomstig overeenstemmend
3. conform
gelijk volgens analoog gelijkluidend overeenkomstig overeenstemmend
4. congregatie
…ie kloostergeloften (kuisheid, gehoorzaamheid, armoede) hebben afgelegd en overeenkomstig bepaalde, door de paus of plaatselijke bisschop go
5. corresponderend
gelijkluidend overeenkomstig
6. dergelijk
danig zulks zoiets zodanig dusdanig diergelijk soortgelijk overeenkomstig
7. gelijk
…jktijdig gelijkvormig ondertussen onveranderd gelijkluidend tegelijkertijd overeenkomstig
8. gelijkluidend
…rm overeen unisono homoloog homoniem gelijknamig eensluidend overeenkomend overeenkomstig
9. het niet overeenkomstig de waarheid zijn
onjuistheid
10. in verhouding tot
naarmate naargelang overeenkomstig
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0