< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 8
  • >Nederlands Woordenboek - 8
Your search query: kortgeleden
Found: 8
 
1. dadelijk
…es terstond zometeen aanstonds geredelijk onverwijld zodadelijk voetstoots kortgeleden onmiddellijk staandevoets ogenblikkelijk
2. juist
…behoorlijk betamelijk inderdaad letterlijk nauwelijks nauwgezet nauwkeurig kortgeleden nauwlettend onbeweeglijk onmiddellijk uitgerekend ste
3. kortgeleden
net pas juist recent onlangs kortelings
4. kortgeleden gewijd priester
neofiet neomist
5. laatst
pas lest recent ultiem onlangs uiterst kortelings recentelijk kortgeleden
6. onlangs
…omdat laatst recent terwijl destijds somtijds overlest verleden kortelings kortgeleden laatstleden onderlaatst recentelijk redengevend
7. recent
…huidig actueel onlangs zojuist hedendaags kortelings pasgebeurd pasgeleden kortgeleden laatstleden
8. zo-even
…ist temee zonet zopas straks daarnet zojuist zostraks daarjuist daarstraks kortgeleden
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0