< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 28
  • >Nederlands Woordenboek - 28
Your search query: nauwelijks
Found: 28
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. amper
pas bijna krap zuur nauwelijks
2. bezwaarlijk
nauw kwalijk pesant moeilijk moeitevol nauwelijks
3. bijwoord
…ad inmiddels insgelijks messtijds menigmaal misschien naderhand natuurlijk nauwelijks niettemin onderdoor onderhand onverkort overigens over
4. gering
…em modiek nietig weinig zelden beperkt nederig schaars zeldzaam bescheiden nauwelijks sporadisch onbeduidend onaanzienlijk onbetekenend onde
5. iemand met een sterke fantasie die nauwelijks onderscheid weet te maken tussen fantasie en werkelijkheid
fantast luchtfietser
6. juist
…t geschikt niet lang behoorlijk behoorlijk betamelijk inderdaad letterlijk nauwelijks nauwgezet nauwkeurig kortgeleden nauwlettend onbeweegl
7. klakkeloos
lukraak nauwelijks zorgeloos onverhoeds onvoorzien plotseling voetstoots blindelings ondoordacht onnadenkend willekeurig ongemotiveerd
8. krap
… nipt amper karig strak wervel ijsspoor meekrap schaars boekslot bekrompen nauwelijks druiventros nauwsluitend ternauwernood
9. kree
krap nauwelijks oprolbaar zonnescherm
10. kwalijk
onwel funest slecht misselijk gebrekkig nauwelijks bezwaarlijk onpasselijk kwaadwillig onbehoorlijk
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0