< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 7
  • >Nederlands Woordenboek - 7
Your search query: desgelijks
Found: 7
 
1. bijwoord
…enen daarjuist daarlangs daarnaast daaronder daaropuit daartegen derwaarts desgelijks dierhalve doorgaans eensdeels erbeneden erbovenin erbo
2. desgelijks
it zo ook dito idem item idedo eender evenzo dezelfde eveneens hetzelfde
3. het vroeger genoemde
dito ditto gelijk eender evenzeer desgelijks hetzelfde
4. hetzelfde
…tzo geheel gelijk gelijk eender enerlei toetmen eveneens identiek dezelfde desgelijks insgelijks ongewijzigd onveranderd
5. insgelijks
it mee ook dito idem item mede evenzo eveneens desgelijks hetzelfde
6. item
it post zaak thema evenzo subject onderwerp desgelijks insgelijks
7. zo
…oals eender indien straks weldra dadelijk dermate wanneer zodanig dusdanig desgelijks
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0