< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 15
  • >Nederlands Woordenboek - 15
Your search query: ondoordacht
Found: 15
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. getuigende van weinig nadenken
ondoordacht
2. getuigt van weinig nadenken
ondoordacht
3. klakkeloos
…uwelijks zorgeloos onverhoeds onvoorzien plotseling voetstoots blindelings ondoordacht onnadenkend willekeurig ongemotiveerd
4. lichtvaardig
…nbesuisd roekeloos voorbarig klakkeloos onbezonnen lichtzinnig luchthartig ondoordacht onnadenkend gedachteloos onbedachtzaam onvoorzichtig
5. niet doordacht
dartel loszinnig ondegelijk ondoordacht
6. niet voorzichtig
onbesuisd ondoordacht
7. onbekookt
onzinnig onbezonnen ondoordacht oppervlakkig
8. onberedeneerd
dwaas emotioneel ondoordacht onverstandig
9. onbezonnen
…tuimig roekeloos aalwaardig onachtzaam blindelings heethoofdig lichtzinnig ondoordacht onnadenkend gedachteloos lichtvaardig onbehoedzaam on
10. ondegelijk
wuft zwak peuterig onsolide loszinnig prullerig prutserig aanstotelijk ondoordacht superficiel lichtvaardig oppervlakkig aanstootgevend
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0