< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 39
  • >Nederlands Woordenboek - 39
Your search query: regelmatig
Found: 39
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
1. aanhoudend
…d bestendig doorgaand langdurig permanent doorlopend onverpoosd perpetueel regelmatig altoosdurend herhaaldelijk onafgebroken onophoudelijk
2. geleidelijk
…ag ordelijk stilaan geregeld gradueel langzaam sluipend vloeiend gaandeweg regelmatig trapsgewijs stapsgewijs stilletjes zoetjesaan langzaam
3. geregeld
…s doorgaans gewoonlijk gewoonweg opgeruimd periodiek gesorteerd methodisch regelmatig veelvuldig systematisch herhaaldelijk onveranderlijk
4. gewoon
…ld gewoonlijk gewoonweg habitueel ordinaris overigens standaard normaliter regelmatig gebruikelijk middelmatig eenvoudigweg ongekunsteld tra
5. gezet
…t kalm lijvig gevuld vlezig bepaald geregeld corpulent dikbuikig nauwgezet regelmatig vastgesteld
6. het regelmatig maken
normalisatie
7. leer van de regelmatig afwisselende bewegingen
ritmiek
8. nauwkeurig
…prompt secuur scherp strikt accuraat grondig minutieus nauwgezet punctueel regelmatig zorgvuldig nauwlettend consciĆ«ntieus
9. normaal
…gs doorgaans gemiddeld menselijk standaard verticaal gewoonlijk normaliter regelmatig gebruikelijk
10. onafgebroken
…bestendig permanent 10 letters aanhoudend doorlopend onverpoosd perpetueel regelmatig 11 letters voortdurend 12 letters onophoudelijk uitent
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0