< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 81
  • >Nederlands Woordenboek - 81
Your search query: inrichting
Found: 81
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
61. instituut
stichting instelling inrichting instelling kostschool genootschap subfaculteit opvoedingsgesticht
62. interieur
innerlijk binnenste inwendige binnenhuis inrichting
63. kliniek
hospitaal inrichting ziekenhuis
64. lanceer inrichting
katapult
65. maaksel
bouw vorm makelij opbouw fatsoen product gedaante gewrocht fabrikaat inrichting constructie voortbrengsel
66. nederzetting
café dorp stad kroeg gebouw bedrijf factorij kolonie vestiging wingewest inrichting etablissement volksplanting
67. opstelling
…up ontwerp positie attitude formatie slagorde stelling plaatsing standpunt inrichting oprichting redigering installatie stellingname rangsch
68. opzet
…ning bedoeling grondplan grondslag inkleding structuur voordacht voornemen inrichting organisatie premiditatie voorbedachtheid
69. ordening
planning regeling maatregel plaatsing opruiming schikking zuivering inrichting vervanging herstelling ordonanntie gezondmaking reorganisati
70. ordonnantie
bevel ordening regeling schikking inrichting verordening voorschrift
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0