< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 90
  • >Nederlands Woordenboek - 90
Your search query: erg
Found: 90
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
1. Afrikaans woestijnterrein
erg reg hamada
2. afschuwelijk
erg rot hels ijzig stom zeer enorm fiels lelijk akelig hideus infect onguur slecht ijselijk affreus ijselijk nozelijk verdomd gruwelijk ell
3. akelig
bar eng erg lam rot wee guur naar doods lelijk onwijs onguur somber affreus beroerd droevig ijselijk luguber ellendig misselijk verbruid we
4. baie (Zuid-Afrika)
erg zeer
5. bar
cru eng erg kil lam café guur kaal koud naar nors zeer baron bloot danig droog honds naakt nacht akelig bitter bodega buffet onguur stuurs
6. bedenkelijk
erg zwaar benard lastig kritiek ernstig moelijk netelig onzeker precair riskant serieus suspect kritisch hachelijk verdacht zorgelijk gespa
7. bijwoord
2 letters: af al bij er na nu of om te zo 3 letters: aan dan des dra erg fel her hoe mee nee nog nou ook pal pas toe ver wat weg wel 4 lett
8. bijzonder
erg chic groot supra curieus frappant speciaal exclusief opvallend singulier specifiek uitermate uitgelezen afzonderlijk onalledaags opmerk
9. bitter
erg fel bits guur zuur alsem wrang bijtend elixer gallig myrrhe scherp vinnig pijnlijk spijtig hatelijk gekwetst grievend snerpend wrevelig
10. bliksems
erg duivels vermaledijd
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0