< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 8
  • >Nederlands Woordenboek - 8
Your search query: insgelijks
Found: 8
 
1. almee
ook idem tevens eveneens evenzeer insgelijks
2. bijwoord
…angs hiernaast hieronder hieropuit hiertegen hoogstens inderdaad inmiddels insgelijks messtijds menigmaal misschien naderhand natuurlijk nau
3. hetzelfde
…gelijk gelijk eender enerlei toetmen eveneens identiek dezelfde desgelijks insgelijks ongewijzigd onveranderd
4. idem
…elijk eender evenzo alsboven alsvoren dezelfde eveneens evenveel hetzelfde insgelijks onveranderd
5. insgelijks
it mee ook dito idem item mede evenzo eveneens desgelijks hetzelfde
6. item
it post zaak thema evenzo subject onderwerp desgelijks insgelijks
7. mede
mee met ook tevens meekrap eveneens hydromel insgelijks honingdrank
8. mee
met ook mede insgelijks
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0