< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 11
  • >Nederlands Woordenboek - 11
Your search query: aanvuren
Found: 11
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. aanblazen
aanvuren bezielen ophitsen opwekken aansporen aanstoken aspireren prikkelen bemoedigen inspireren aanwakkeren enthousiasmeren
2. aandrijven
hitsen instaan opruien aanjagen aanvuren ophitsen opsteken opstoken aanporren aansporen aanzetten aanspoelen stimuleren
3. aandringen
nopen pramen vragen drukken knellen kwellen aanvuren aansporen aanzetten insisteren aanmoedigen
4. aanhitsen
stoken verzet aanvuren ophitsen opstoken opzetten aansporen aanwakkeren
5. aanmoedigen
stijven opgeven aanvuren animeren opwekken opwinden opzetten opzwepen aansporen aanzetten prikkelen bemoedigen inspireren stimuleren toejui
6. aanvuren
inblazen ophitsen opjutten opstoken opwekken aanblazen aandrijven aansporen bemoedigen toejuichen aanmoedigen aanwakkeren
7. aanwakkeren
stoken verzet aanvuren ophitsen opsteken opwekken toenemen aanbollen (van wind) aanhitsen aansporen aanstoken oprakelen aanmoedigen encouva
8. aanzetten
…n brengen drukken dwingen kloppen kwellen opruien prikken starten aanjagen aanvuren animeren beginnen opstoken opwekken scherpen aandrijven
9. hitsen
aanvuren opstoken opzetten opzwepen aandrijven aanzetten
10. inciteren
opruien aanvuren aanzetten prikkelen
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0