< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 78
  • >Nederlands Woordenboek - 78
Your search query: echt
Found: 78
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
71. waarlijk
aar echt heus gewis reëel zeker beslist stellig waarlijk eigenlijk feitelijk voorwaar warendig werkelijk wezenlijk zekerlijk effectief inde
72. warm
diep echt heel nauw dicht hevig innig panas teder vurig zwoel diepst intiem bestaand drukkend hartelijk mouterig geestdriftig hartstochteli
73. werkelijk
echt heus gewis reaal reëel zeker betoel zowaar actueel dadelijk stellig waarlijk zakelijk bestaand eigenlijk factisch feitelijk klokzeef n
74. wettelijk
echt geldig legaal wettig gegrond gangbaar legitiem rechtmatig
75. wettig
echt geldig legaal legiem valide legitiem wettelijk officieel rechtmatig rechtsgeldig gerechtvaardigd
76. wezenlijk
echt heus waar innig reëel zeker zowaar oprecht stellig waarlijk zakelijk eigenlijk feitelijk innerlijk positief voorwaar werkelijk effecti
77. zeker, bestaand
echt waar reëel werkelijk
78. zuiver
fijn net baar echt fris gaaf goed heel kuis puik puur rein waar bloot enkel klaar naakt netto pluis eerlijk helder intact louter proper sch
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0