< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 19
  • >Nederlands Woordenboek - 19
Your search query: gestadig
Found: 19
Pages: << Prev | 1 | 2 |
11. niet gestadig
soms grillig inconstant
12. onafgebroken
…ters blijvend continu gedurig gestaag lijfelijk nonstop 8 letters geregeld gestadig 9 letters bestendig permanent 10 letters aanhoudend door
13. onverdroten
kloek stoer dapper ijverig moedig kordaat gestadig onbeducht volijverig vrijmoedig onbevreesd onbevroren onverpoosd onversaagd onvervaard v
14. regelmatig
…gewoon stadig courant normaal stabiel geregeld ordelijk dagelijks geregeld gestadig regulair regulier ritmisch steevast periodiek veelvuldig
15. staag
altijd stadig steeds gedurig gestaag gestadig aanhoudend
16. steeds
…smaar continu gedurig gestaag telkens 8 letters constant continue geregeld gestadig stedelijk steevast 9 letters bestendig permanent 10 lett
17. tezamen
…lsmaar continu gedurig gestaag telkens vereend altegaar bijelkaar geregeld gestadig stedelijk steevast altegader bestendig permanent verzame
18. voortdurend
…jvend continu gedurig gestaag telkens constant continue dagelijks geregeld gestadig kronisch non-stop oneindig ostinaat ostinata bestendig c
19. zonder ophouden
aldoor steeds alsmaar continu gestaag nonstop constant gestadig eindeloos aanhoudend voortdurend onafgebroken uitentreuren
Pages: << Prev | 1 | 2 |
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0