< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 47
  • >Nederlands Woordenboek - 47
Your search query: eerlijk
Found: 47
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
1. betrouwbaar
fijn tof best echt goed leuk safe beter braaf zeker eerlijk fideel solide veilig degelijk getrouw integer prettig probaat beproefd bonafide
2. billijk
mak fair goed recht eerlijk genadig oorbaar redelijk terecht goedkoop moderaat behoorlijk betamelijk genadelijk (Zuid Nederland) fastoenlij
3. braaf
net suf goed mooi zeer zoet beter danig flink kloek dapper eerlijk loyaal degelijk eerbaar eerzaam zedelijk deugdelijk deugdzaam oppassend
4. degelijk
fijn tof wel deeg goed leuk fors braaf danig flink hecht bondig eerlijk fideel gezond keurig patent solide solied stevig eenzaam eerbaar er
5. deugdelijk
goed safe vast hecht prima zeker bondig eerlijk geldig gezond solide stevig valide afdoend degelijk geducht gegrond grondig massief probaat
6. echt
… waar warm dicht emmes reëel zeker hijlijk innig reëel verus betoel diepst eerlijk erkend geheid genuin intiem louter wettig zuiver formeel
7. eerlijk
echt fair goed open rond safe waar trouw billijk eervol fideel gepast netjes solide zuiver eerzaam getrouw integer oprecht argeloos sportie
8. eerlijk openhartig
fair
9. eerlijk spel
fair
10. ernstig
…jpende aard rijp erg echt zeer danig grave groot kwaad zwaar heilig pittig eerlijk ernstig gemeend kritiek oprecht penibel serieus waardig b
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0