< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 21
  • >Nederlands Woordenboek - 21
Your search query: weldra
Found: 21
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. aanstonds
zo dra gauw soms temee temet voort zowel direct straks weldra dadelijk terstond zometeen onverwijld
2. alhaast
weldra zotemet
3. alras
ras gauw snel vlug aldra weldra spoedig
4. bijwoord
…ts vrijwel waaraf waarbij waarin waarna waarom waarop waarzo weerom weinig weldra weleer zekers zelden zo-even zogoed zolang zoveel zowaar z
5. binnenkort
dra gauw vlug aldra alras morgen straks weldra eerlang spoedig vandaag of morgen eerdaags strakjes aanstonds binnenkort eerstdaags kortelin
6. dra
ras gauw snel vlug alras weldra eerlang spoedig eerdaags binnenkort
7. eerdaags
dra weldra eerland spoedig eerdaags binnenkort
8. eerlang
dra weldra spoedig eerdaags welhaast aanstonds binnenkort
9. haast
ijl bijna gauw amper spoed vaart bijkans hurrie weldra gezwind overijld spanning kgezwindheid kippendrift repsnelheid
10. haastig
rap ras ijlig snel vlot vlug weldra angstig driftig flansen gehaast gejaagd gejacht ijlings jachtig overijld spoedig dringend koortsig onru
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0