< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 26
  • >Nederlands Woordenboek - 26
Your search query: terstond
Found: 26
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. aanstonds
zo dra gauw soms temee temet voort zowel direct straks weldra dadelijk terstond zometeen onverwijld
2. acuut
direct meteen subiet urgent dadelijk dringend terstond onverwacht plotseling onmiddellijk
3. dadelijk
…direct illico meteen paraat straks subiet gezwind seffens spoedig strakjes terstond zometeen aanstonds geredelijk onverwijld zodadelijk voet
4. direct
… straks subiet oprecht dadelijk onverlet primair seffens onverlet strakjes terstond vierkant aanstonds impulsief onverwijld regelrecht spoor
5. grif
glad vlot vlug graag gretig griffel vaardig vlotweg terstond volgaarne volmondig graveernaald
6. instantelijk
direct urgent dringend terstond nadrukkelijk
7. jonge vogel die terstond het nest verlaat
nestvlieder
8. langzamerhand
bijna temee temet meteen temets weldra allengs altemet stilaan mogelijk terstond wellicht aanstonds eventueel gaandeweg mettertijd misschie
9. met spoed
…r expresse rap cito snel fluks stante pede ijlings meteen dadelijk spoedig terstond inderhaast onmiddellijk voortvarend
10. meteen
…temet direct illico prompt temets tevens daarnet dadelijk omgaand tegelijk terstond aanstonds daarstraks onverwijld regelrecht spoorslags ge
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0