< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 22
  • >Nederlands Woordenboek - 22
Your search query: strekking
Found: 22
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. bedoeling
…unt oogmerk project streven tendens intentie betekenis doeleinde opvatting strekking voornemen bestemming doelstelling
2. belangrijkheid
portee betekenis interesse strekking importantie gewichtigheid ponderositeit aanzienlijkheid zwaarwichtigheid
3. betekenis
… grond begrip belang inhoud omvang portee waarde gewicht invloed bedoeling strekking beduidenis beweegreden draagwijdte relevantie important
4. boodschap
… bericht message opdracht telegram ambassade commissie evangelie kondschap strekking mededeling verklaring
5. doel
…rget doelwit mikpunt oogmerk streven doelpunt eindpunt bedoeling doeleinde strekking bestemming schietbaan schietschijf
6. draagwijdte
belang impact omvang portee afstand invloed betekenis strekking afstandsbereik schootsverheid
7. gezegde met zedelijke of godsdienstige strekking
spreuk
8. moraal
…den ethica ethiek lering moreel pointe tendens karakter zedenles normbesef strekking zedenleer instelling moraliteit zedenkunde deontologie
9. pointe
clou moraal tendens gedachte strekking geestigheid
10. portee
belang omvang betekenis strekking draagwijdte schotwijdte belangrijkheid
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0