< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 15
  • >Nederlands Woordenboek - 15
Your search query: ongegrond
Found: 15
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. gratuit
Fransongegrond onverplicht ongemotiveerd
2. niet gerechtvaardigd
ongegrond onterecht
3. ongefundeerd
ongegrond
4. ongegrond
gratuit onbillijk klakkeloos ongefundeerd ongemotiveerd onverantwoord ongerechtvaardigd
5. ongegrond denkbeeld
waandenkbeeld
6. ongegrond idee
waanidee
7. ongegrond oordeel
vooroordeel
8. ongegrond verhaal
fabel roddel
9. onrechtmatig
illegaal onwettig verboden ongegrond illegaliteit wederrechtelijk
10. onredelijk
unfair onbillijk oneerlijk redeloos ongegrond schreeuwend buitensporig onverstandig deraisonnabel irraisonnabel onrechtvaardig
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0