< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 17
  • >Nederlands Woordenboek - 17
Your search query: wispelturig
Found: 17
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. besluiteloos
slap grillig huiverig suspendo aarzelend weifelend insuspendo irresoluut wispelturig onbestendig halfslachtig twijfelachtig twijfelmoedig w
2. grillig
…tig onvoorzien zonderling eigenzinnig fantastisch veranderlijk willekeurig wispelturig buitensporig onregelmatig wisselvallig kameleontisch
3. maanziek
lunatiek slaapziek wispelturig
4. nukkig
…luimig pertig grillig grilziek grillerig capricieus hysterisch eigenzinnig wispelturig
5. onbestendig
…aald onbeslist bedenkelijk ongestadig wankelbaar veranderlijk vergankelijk wispelturig twijfelachtig wisselvallig onberekenbaar onbetrouwbaa
6. ongedurig
grillig onrustig rusteloos ongestadig veranderlijk wispelturig
7. ongestadig
…rig versatiel bedenkelijk wankelbaar onbestendig veranderlijk vergankelijk wispelturig twijfelachtig wisselvallig onberekenbaar onbetrouwbaa
8. onstandvastig
…stabiel onstabiel weifelend inconstant wankelbaar onbestendig veranderlijk wispelturig twijfelachtig wisselvallig kameleontisch
9. onzeker
…bedenkelijk onbestendig onduidelijk problematiek veranderlijk vergankelijk wispelturig hypothetisch twijfelachtig twijfelmoedig weifelachtig
10. veranderlijk
…gestadig, wisselbaar, afwisselend, beurtelings, onbestendig, vergankelijk, wispelturig, lichtvaardig, transmutabel, twijfelmoedig, weifelach
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0