< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 10
  • >Nederlands Woordenboek - 10
Your search query: onheus
Found: 10
 
1. niet voorkomend
onheus
2. onaardig
bars bits koel nors lelijk onheus onbeleefd onbevallig onaangenaam onplezierig onvriendelijk
3. onbeleefd
…rs bot ruw 4 letters lomp ruig 5 letters boers honds onnet plomp 6 letters onheus onkies 7 letters brutaal 8 letters onaardig ongelikt 10 le
4. onhartelijk
kil bars koel koud nors onheus koeltjes onvriendelijk onwelwillend
5. onheus
ruw grof hard onbeleefd onmenselijk onbeschaafd onwellevend onvriendelijk onwelwillend
6. onhoffelijk
onheus onbeleefd ongemanierd onwellevend
7. onvriendelijk
… koud lomp nors snar stug zuur links nurks spits toorn woede bokkig bruusk onheus scherp spijtig stroef stuurs vinnig grimmig knorrig vijand
8. onwellevend
grof lomp onheus astrant brutaal ongepast burgerlijk onbeleefd onbeschoft onhebbelijk onopgevoed onbeschaafd onbetamelijk ongegeneerd ongem
9. onwelvoeglijk
onnet onheus onkies onkuis schuin onzedig immodest indecent ongepast scabreus deshonnet oneerbaar onzedelijk aanstotelijk onbetamelijk onge
10. onwelwillend
kil dwars onheus onbillijk onbeleefd onhartelijk onhebbelijk onwellevend onvriendelijk
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0