< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 17
  • >Nederlands Woordenboek - 17
Your search query: aangelegenheid
Found: 17
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. aangelegenheid
zaak geval belang affaire besogne gewicht kwestie hoofdzaak
2. affaire
…werp rechtszaak transactie verhouding handelswaar handelszaak geschiedenis aangelegenheid
3. belang
…rtee waarde gewicht aandacht betekenis interesse importantie bruikbaarheid aangelegenheid
4. belangrijke zaak
aangelegenheid
5. beslommering
…a drukte moeite omslag soesah besogne slameur probleem bezigheid rompslomp aangelegenheid
6. geschiedenis
…rleden belevenis toedracht vertelling gebeurtenis onderneming ontwikkeling aangelegenheid
7. geval
…voorval avontuur situatie occurentie gebeurtenis gesteltenis omstandigheid aangelegenheid
8. gewichtig feit
evenement gebeurtenis aangelegenheid
9. gewichtige zaak
evenement gebeurtenis aangelegenheid
10. historie
…vertelling gebeurtenis lotgevallen geschiedenis ontwikkeling levensverhaal aangelegenheid
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0