< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 30
  • >Nederlands Woordenboek - 30
Your search query: nut
Found: 30
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
1. aanwending
nut gebruik uitgave besteding applicatie utilisatie
2. baat
nut heul hulp gewin troost winst belang profijt bijstand voordeel toevlucht
3. bate
nut rente voordeel
4. belang
nut zin baat ernst inhoud omvang portee waarde gewicht aandacht betekenis interesse importantie bruikbaarheid aangelegenheid
5. betekenis
nut zin grond begrip belang inhoud omvang portee waarde gewicht invloed bedoeling strekking beduidenis beweegreden draagwijdte relevantie i
6. denkrichting die alles beoordeelt naar het nut voor de mensen
utillitarisme
7. dienstigheid
nut
8. effect
nut oog actie fonds share coupon gevolg indruk kracht portie waarde aandeel invloed werking uitkomst afwijking obligatie opbrengst pandbrie
9. gerief
nut luxe gemak genot gerak gerei dienst gevoeg comfort plezier genoegen voordeel gereedschap accommodatie
10. gerieflijkheid
nut luxe gemak genot gerak gerei comfort plezier genoegen
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0