< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 74
  • >Nederlands Woordenboek - 74
Your search query: zien
Found: 74
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
1. aanschouwen
zien aanzien bekijken opnemen aankijken gadeslaan observeren
2. afwijking van het normale zien
astigmatisme
3. bekennen
voor zien naderen omslaan avoueren belijden bemerken erkennen toegeven uitkomen afvloeien bespeuren confessie doorslaan openbaren opbiechte
4. bemerken
zien horen lezen merken aanhoren nasporen opletten verhoren bespeuren luisteren ontdekken waarnemen gewaarworden
5. bepaalde manier van zien
licht
6. beseffen
zien weten achten blijken houden inzien kennen vasten rekenen begrijpen verstaan mededelen waarnemen identificeren onderscheiden
7. betreffende het zien
visueel
8. betrekking hebben op het zien
visueel aanschouwelijk gezichtsvermogen
9. bewijzen
laten zien tonen uiten staven zeggen aandoen betogen betonen streven aantonen betuigen uitwijzen evenceren hardmaken prouveren uitwijzen wa
10. blijkbaar
zo te zien apert klaar allicht blijkend evident precies duidelijk kennelijk manifest merkelijk tastbaar zichtbaar schijnbaar ongetwijfeld o
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0