< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 16
  • >Nederlands Woordenboek - 16
Your search query: chagrijnig
Found: 16
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. bedroefd
…nig bedrukt droevig treurig armzalig desolaat ontroerd aangedaan miserabel chagrijnig smartelijk sacherijnig verdrietig leeddragend troostel
2. chagrijnig
bits zuur nurks zurig gemelijk humeurig korzelig wrevelig ontevreden
3. droefgeestig
…ukt droevig gemelijk luguber treurig bedroefd klaaglijk miezerig betrokken chagrijnig druilerig kommervol lusteloos weemoedig scrupuleus ver
4. humeurig
…ig knorrig moeilijk korzelig landerig neetorig onrustig ontstemd sagrijnig chagrijnig geprikkeld hysterisch opvliegend lichtgeraakt
5. knorrig
…morrig narrig riemig balorig gemelijk mijterig neetorig wrevelig brommerig chagrijnig preutelig pruttelig prittelachtig
6. korzelig
…k netelig humeurig kregelig ontstemd stekelig wrevelig brommerig sporrelig chagrijnig geprikkeld gramstorig opvliegend prikkelbaar lichtgera
7. kwaad
…laaiend noodlot snibbig stierig toornig woedend ontstemd vergramd verkeerd chagrijnig doortrapt gepikeerd ontstuimig verbolgen verstoord aan
8. misnoegd
…jk knorrig toornig 8 letters kregelig landerig ontstemd wrevelig 9 letters chagrijnig onvoldaan 10 letters discontent kiekskeurig malcontent
9. narrig
… bits gram 7 letters gemelijk knorrig kribbig 8 letters huilerig 9 letters chagrijnig drenzerig 10 letters verdrietig
10. ontevreden
…g korzelig landerig mishaagd misnoegd neetorig vitterig wrevelig balsturig chagrijnig kniezerig onvoldaan discontent gramstorig izegrimmig l
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0