< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 10
  • >Nederlands Woordenboek - 10
Your search query: beklemd
Found: 10
 
1. bedrukt
sip droef benard somber triest beklemd bekneld benauwd bezorgd gedrukt bedroefd bezwaard miezerig bekommerd moedeloos stilletjes verdrietig
2. beklemd
bang knel nauw bezet beangst bedrukt benauwd benepen gedrongen vastgeklemd vastgeknepen
3. bekneld
vast beklemd vastgeklemd
4. benauwd
…6 letters: benard gierig zuinig 7 letters: angstig bedompt bedrukt beducht beklemd bekneld benepen beperkt 8 letters: bevreesd bezwaard druk
5. benepen
sip benard beklemd benauwd bekrompen bourgeois kleinzielig kleingeestig
6. bevangen
aangaan beklemd benauwd omvangen verlegen aanvatten schuchter
7. bezorgd
bang angstig beducht beklemd zorgvol bezwaard ongerust onrustig zorgzaam bekommerd gespannen verontrust beschermend apprehensief
8. kleinzielig
un min beklemd benepen mesquin knijperig bekrompen krenterig burgerlijk pietluttig kleingeestig
9. nauw
…juist karig 6 letters benard diepst intiem nijpend streng strikt 7 letters beklemd bekneld benauwd benepen oprecht precies schaars schriel w
10. vastgekneld
beklemd bekneld vastgeklemd
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0