< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 7
  • >Nederlands Woordenboek - 7
Your search query: kloekheid
Found: 7
 
1. dapperheid
lef moed courage bravoure heroïsme prouesse flinkheid kloekheid moedigheid manhaftigheid onversaagdheid onverschrokkenheid
2. grofheid
ruwheid, forsheid, lompheid, platheid, cruditeit, kloekheid, platitude, plompheid, bruuskheid, onbeschoftheid, onbeschaamdheid
3. heldhaftigheid
moed bravoure heroïsme kloekheid dapperheid heldenmoed onversaagdheid
4. kordaatheid
kloekheid, dapperheid, onversaagdheid
5. lef
durf moed branie drukte bravour courage kloekheid kloekmoedigheid
6. moedigheid
flinkheid kloekheid dapperheid schranderheid
7. stoutmoedigheid
fierheid kloekheid dapperheid
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0