< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 48
  • >Nederlands Woordenboek - 48
Your search query: ellendig
Found: 48
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
1. afschuwelijk
… infect onguur slecht ijselijk affreus ijselijk nozelijk verdomd gruwelijk ellendig horribel stuitend vreselijk walgelijk afstotend belabber
2. akelig
…doods lelijk onwijs onguur somber affreus beroerd droevig ijselijk luguber ellendig misselijk verbruid werkloos ziekelijk afstotend belabber
3. arm
blut karig pover sober sjofel berooid platzak ellendig haveloos misdeeld behoeftig brodeloos nooddruftig onbemiddeld onopgesmukt beklagensw
4. armoedig
…arig pover sjofel somber armelijk berooid doodarm schamel schraal armzalig ellendig haveloos kaaltjes misdeeld versleten zorgelijk behoeftig
5. armzalig
pover futiel gering luizig armelijk kwijnend schamel bedroefd ellendig haveloos schunnig lamlendig miserabel armetierig behulpelijk erbarme
6. bar
…kelig bitter bodega buffet onguur stuurs schraal tapkast armzalig barbaars ellendig bijzonder drankhuis drankkast caf├ębuffet drankbuffet onv
7. beklagenswaardig
zielig droesig treurig armzalig ellendig bedroevend jammerlijk lamentabel erbarmelijk hartbrekend deerniswaardig deerniswekkend hartversche
8. belabberd
lam naar akelig slecht beroerd ontdaan ellendig onlekker onrustig miserabel vervelend onleesbaar onaangenaam lichtgeraakt
9. beroerd
lam naar lelijk akelig gammel slecht ellendig misselijk onlekker belabberd lamlendig miserabel ongesteld deplorabel onpasselijk onaangenaam
10. deerlijk
erg zeer zwak (gew.) danig geducht ellendig ziekelijk (gew.) jammerlijk bedroevend
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0