< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 7
  • >Nederlands Woordenboek - 7
Your search query: habiliteit
Found: 7
 
1. bedrevenheid
routine ervaring techniek habiliteit handigheid kundigheid bekwaamheid vaardigheid vakmanschap vingervlugheid
2. bekwaamheid
kunde kunst aanleg talent routine capaciteit habiliteit begaafdheid ervarenheid bedrevenheid geoefendheid geschiktheid
3. capabiliteit
habiliteit validiteit bekwaamheid geschiktheid
4. habiliteit
bekwaamheid vaardigheid bedrevenheid handelingsbevoegdheid
5. handigheid
foef gave slag tact truc flair kneep kunst aanleg gauwigheid habiliteit kunstgreep bekwaamheid dexteriteit vaardigheid bedrevenheid handhab
6. vaardigheid
…ir kunde kunst radheid reeheid rijkunst routine techniek vlotheid vlugheid habiliteit broddelen handgreep kunstgreep routineus handigheid ku
7. verworvenheid
aanwinst techniek acquisitie habiliteit vaardigheid bedrevenheid geoefendheid
 
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0