< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 18
  • >Nederlands Woordenboek - 18
Your search query: onbetekenend
Found: 18
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
1. figurant
…edespeler statist zwijgend acteur bijfiguur bijspeler bijpersoon figurante onbetekenend persoon toneelspeler met onbetekende rol
2. gering
…chaars zeldzaam bescheiden nauwelijks sporadisch onbeduidend onaanzienlijk onbetekenend ondergeschikt ternauwernood
3. iel
…el nietig tenger luchtig schraal schriel magertjes minnetjes doorschijnend onbetekenend
4. luimig
…rappig grillig kribbig 8 letters humeurig wrevelig 12 letters humoristisch onbetekenend
5. magertjes
iel karig pover sober nietig kommerlijk onbeduidend schraaltjens onbetekenend
6. nestig
luimig nietig nuffig kribbig wrevelig onbetekenend
7. niet ter zake
irrelevant onbetekenend
8. onaanzienlijk
…tig nederig obscuur onooglijk ootmoedig armhartig onbeduidend onbelangrijk onbetekenend
9. onbeduidend
…pvallend beuzelachtig kinderachtig nietswaardig nietszeggend onaanzienlijk onbetekenend minderwaardig weinigzeggend
10. onbelangrijk
… irrelevant onbenullig onbeduidend nietswaardig nietszeggend onaanzienlijk onbetekenend minderwaardig nietsbetekenend
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0