< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 106
  • >Nederlands Woordenboek - 106
Your search query: zin
Found: 106
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 11 | Next >>
1. aardigheid
bak jen mop zin gein grap grol leut lus plezier present scherts geschenk kwinkslag koddigheid
2. absurd
gek mal zin zot dwaas idioot onnozel ongerijmd onzinnig zinneloos onverstandig
3. afzien van
geen zin hebben afstaan weigeren bedanken
4. ambtenaar in ongunstige zin
bureaucraat
5. animo
fut zin elan ijver lust trek geest vraag bezieling geestdrift
6. bedoeling
wil zin doel plan opzet inhoud toeleg doelwit inzicht mikpunt oogmerk project streven tendens intentie betekenis doeleinde opvatting strekk
7. begeerte
zin lust trek wens bever dorst drang drift zucht libido graagte neiging verlangen appetentie bevlieging zinnigheid
8. begrip
zin idee nota rede beeld benul besef kluts licht notie ratio inhoud sjoege (bargoens) concept inzicht oordeel gedachte verstand betekenis b
9. begrip van een woord of zin
betekenis
10. behoefte
zin nood animo armoe drang gemis vraag gebrek gevoeg impuls mangel tekort armoede penarie aandrang noodzaak drijfveer exigentie nooddruft o
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 11 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0