< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 38
  • >Nederlands Woordenboek - 38
Your search query: redelijk
Found: 38
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
1. behoorlijk
…cent gepast netjes zinnig beleefd correct oirbaar oorbaar ordelijk passend redelijk vrijgoed geschikt voegzaam betamelijk bruikbaar gemanier
2. berustend op de rede
redelijk zakelijk rationeel verantwoord weldoordacht
3. billijk
mak fair goed recht eerlijk genadig oorbaar redelijk terecht goedkoop moderaat behoorlijk betamelijk genadelijk (Zuid Nederland) fastoenlij
4. draaglijk
vrijwel redelijk tamelijk duldbaar passabel tolerabel supportabel
5. gemotiveerd
redelijk verantwoord gedrevenheid weloverwogen gedocumenteerd
6. handelbaar
mak billijk gedwee redelijk gewillig handzaam maniabel meegaand kneedbaar tractabel verstandig inschikkelijk
7. humaan
billijk zinnig redelijk menselijk behoorlijk handelbaar verstandig welwillend eigenzinnig menslievend
8. mak
mat tam billijk gedwee getemd humaan redelijk gewillig handzaam vermoeid behoorlijk gehoorzaam handelbaar verstandig eigenzinnig krachteloo
9. matig
zo lala zozo karig sober gering modest beperkt frugaal redelijk schraal tamelijk draaglijk moderato gematigd abstinent eenvoudig getemperd
10. niet redelijk verklaarbaar
onbedachtzaam onbezonnen onberedeneerd
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0