< to main page
Search for 
Searching...
Nederlands Woordenboek
Over Nederlands Woordenboek Over Nederlands Woordenboek   Top %d Top 10   Een woord toevoegen Een woord toevoegen   Linkpartners
Found in dictionaries: 75
  • >Nederlands Woordenboek - 75
Your search query: betekenis
Found: 75
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
1. bedoeling
…ud toeleg doelwit inzicht mikpunt oogmerk project streven tendens intentie betekenis doeleinde opvatting strekking voornemen bestemming doel
2. beduidenis
betekenis
3. begrip
…e ratio inhoud sjoege (bargoens) concept inzicht oordeel gedachte verstand betekenis bevatting bewustzijn conceptie denkbeeld doorzicht comp
4. begrip van een woord of zin
betekenis
5. belang
nut zin baat ernst inhoud omvang portee waarde gewicht aandacht betekenis interesse importantie bruikbaarheid aangelegenheid
6. belangrijk
van belang van formaat van betekenis groot bekend geding nuttig notabel wichtig cruciaal zaakrijk relevant verheven voornaam aanbelang bedu
7. belangrijkheid
portee betekenis interesse strekking importantie gewichtigheid ponderositeit aanzienlijkheid zwaarwichtigheid
8. betekenis
nut zin grond begrip belang inhoud omvang portee waarde gewicht invloed bedoeling strekking beduidenis beweegreden draagwijdte relevantie i
9. betekenis aanduiding
significatie
10. betekenis als bezitsbetekenis
waarde
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >>
< to main page Over Nederlands Woordenboek | Top 10 | Een woord toevoegen | Linkpartners ^ top of page

© 2005 Linda Aben

Powered by Glossword 1.7.0